CONTACT INFORMATION

No.140,Baotun Road,Houjie Town,Dongguan City,China

0769-85816685

+86 13829101986

+86 13929221684

+86 15118319041

FEEDBACK

KOSMA SHOES MATERIAL COMPANY LIMITED
Tel:0769-85816685,13829101986 13929221684
Fax:0769-85816685
mailbox:f.kosma@vip.163.com
add: No.140,Baotun Road,Houjie Town,Dgguan City,China
关闭
您所使用的地图JS API版本过低,已不再维护,为保证地图基本功能正常使用,请尽快升级到最新版地图JS API
© 2015 Baidu
关闭
您所使用的地图JS API版本过低,已不再维护,为保证地图基本功能正常使用,请尽快升级到最新版地图JS API
50 米